СУ „П.Р. Славейков“ е избрано за пилотно училище по проект за  кариерно ориентиране
СУ „П.Р. Славейков“ е избрано за пилотно училище по проект за кариерно ориентиране / netinfo

Средно училище „П. Р. Славейков“ е единственото училище в област Добрич, което е избрано да работи по проект "Система за кариерно ориентиране в училищното образование". През учебната 2016/2017 година са обхванати ученици от първи до дванадесети клас. Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

Към проекта в СУ"П.Р.Славейков" е открит и клуб "Кариера", за по-добър достъп до информация за учениците. Към клуба е доставена модерна техника, чрез която информацията може да бъде онагледена. Целта на проекта е запознаване на учениците с видовете професии, с професиите на техните семейства, информация каква е дадената професия и информация за професионални училища и университети, също и начините за кандидатстване. Крайната цел на проекта е да насочи учениците към избор на бъдеща професия, която да отговаря на техните качества и способности.

В паралелките от 1-4 клас, дейностите и програмите по кариерно ориентиране са насочени към установяване и постепенно разгръщане на личностния потенциал на децата - като естествени влечения към определени дейности и занимания; като заложби и дарби, като изявени способности. Основната цел на работата по кариерно ориентиране на малките ученици е да се изградят нагласи за положително отношение към труда, да се осъзнае ползата от различните професии и по естествен начин да се формира желание за бъдеща професионална изява.

Занятията по проекта в пилотните паралелки включваха разнообразни теми, част от които са: „Кой произвежда хляба?”, „Пътят на хляба до нашата трапеза”, „Имената на професиите“, „Светът на труда около нас“, „Опознавам професиите“,  „Професията, която е най-...“ и др.

Темата „Светът на професиите“ от ядро „Осъзнаване на възможностите“ е занятие, което бе проведено в пилотните паралелки V б и VI д класове. Първият елемент бе да разберат „Кой съм аз?“,т.е. да научат повече за самите себе си, за да са наясно със своите интереси, способности, ценности и характер. Всеки участник представи себе си по нестандартен начин. На листче учениците записаха името си и срещу всяка буква от него съставяха дума, която го характеризира.

Учениците от VII г клас и осмокласниците от пилотния VIII а клас участваха в обсъждания на техните интереси и способности, заедно търсиха силните страни на всеки един и отбелязваха слабостите. Водещи теми на обсъжданията бяха „Избор на средно училище“ за седмокласниците и „Какво трябва да зная за себе си, за да избера професия“, за осмокласниците.

„Кои ценности са важни за мен“ беше темата на оживена дискусия в IX а клас, а десетокласниците от пилотния X а клас обсъждаха своите предпочитания и търсиха отговор на въпроса „Как да избера подходящата алтернатива?“.

Груповата работа с учениците от XI а клас беше насочена към самопознанието и по-конкретно към овладяването на емоциите. Учениците от XII а клас обсъждаха един от най-важните за тях въпроси в момента „Какво искам и какво мога?“, защото често се случва да искаме нещо и когато го постигнем, това не ни радва или се оказва, че всъщност не точно това сме искали, или сме взели решение, съобразено с чуждо мнение.