Стартира издаването на разрешителни за стопански риболов за 2011 г.
Стартира издаването на разрешителни за стопански риболов за 2011 г. / Дарик Добрич

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) вече приема заявления за издаване на удостоверения за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми за 2011 г., съобщават от службата. За първи път исканията могат да се подават преди настъпване на новата календарна година, с което се дава възможност на риболовците да извършват дейността си от самото началото на 2011-а.

С новата процедура в администрацията ще се избегнат огромните опашки, които се създават обикновено в началото на годината за разрешителни за стопански риболов в териториалните сектори на ИАРА.

Удостоверенията ще се издават при спазване на разпоредбите на чл.18д. от Закона за рибарството и аквакултурите.