/ СИДП
Над 30 лесничеи и горски се включиха в съвещанието по стопанисване и опазване на горите в ДЛС-Тервел. Директорът на стопанството инж. Георги Ботев определи няколко отдела, които да бъдат разгледани и да бъде обсъдена работата по тях.

Кои горски стопанства са с най-добри показатели?

На първия обект бе проведена отгледна /пробирка/, на втория възобновителна и на третият гола сеч. Бяха обсъдени всички документи свързани със сечта, маркирацията и работата в отделите. "Специално внимание обърнахме и на одита, който ни предстои през това лято.

В стопанството се спазват всички изисквания на Националния FSC стандарт за сертифициране управлението на горите в България, но въпреки това решихме по време на съвещанието отново да отиграем на терен всичко, което трябва да се прави, за да бъдат горите ни стопанисвани според законовите изисквания", обясни инж. Ботев.

Горските стопанства в Г. Тошево и Тервел - отличници на СИДП

За пореден път, по време на събирането, беше проведено и обучение на всички фирми и техните работници, за да знаят и те какви са изискванията на стандарта, които трябва да се спазват от хората, които работят в гората.

СИДП е единственото изцяло сертифицирано предприятие в страната. Сертификатът за отговорно управление на горите беше издаден  през 2016 година от първата световна независима система за устойчиви гори - ForestStewardshipCouncil (Съвет за стопанисване на горите) и покрива общо 290 057 хектара държавни гори в обхвата на четирите области Шумен, Добрич, Търговище и Варна.