Експертите на Североизточното държавно предприятие съветват хората сега да си купят дърва за горене
Експертите на Североизточното държавно предприятие съветват хората сега да си купят дърва за горене / СИДП
19 379 домакинства от Североизточна България са подали заявления към териториалните поделение на СИДП за отопление с дърва през настоящата зима, съобщават от предприятието. Те са поискали 159 428 кубически метра дърва за огрев. 12 716 семейства вече са получили дървата си, като за да удовлетворят нуждите им стопанствата са добили 108 036 кубически метра дървесина. Снабдяването върви ритмично, като поделенията продължават да приемат заявления от хора, които по една или друга причина не са подали молби към момента, уточняват от ведомството. На временен склад в стопанствата има добита дървесина и заявките се изпълняват бързо.

Експертите на Североизточното държавно предприятие съветват хората сега да си купят дърва за горене, за да могат до началото на зимата да изсъхнат, което ще доведе до отделянето на по-малко сажди и други вредни вещества. Най-добре е дървата да бъдат подредени под проветрив навес, за да могат да съхнат по-бързо и да не се мокрят през есента и зимата от падналите валежи, съветват още експертите.

Важно е да се знае, че мокрите дърва тлеят дълго и в помещенията се отделят вещества, които са вредни за здравето на хората. Дървата с висока влажност не само че отделят вредни емисии, но и са с по-малка калоричност и доставят по-малко топлина. Употребата на дърва с влажност над 50% води и до други проблеми, като натрупването на повече сажди и катрани по комините на сградите. През последните години много често заради тези отлагания, през отоплителният сезон, възникват пожар, подчертават от СИДП.

Освен ограничаване замърсяването на въздуха, горенето на добре изсушени дърва с по-висока калоричност,  води и до спестяване на пари за отопление. Намалението на разходите е с около 25% или средно 100 лв. за един отоплителен сезон, сочат разчетите.