/ Thinkstock/Getty Images
Информационна среща- семинар на тема „Ролята на иновациите за устойчиво развитие на малките стопанства“ ще се проведе в Добрич утре, 17 март, в зала „Европа“ на Областна администрация. Организатори са Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис - Добрич) и Икономически университет - Варна
 
Събитието започва в 9.50 часа. Доц. д-р Мария Станимирова от Икономически университет – Варна, катедра „Аграрна икономика" ще запознае присъстващите с видовете иновации в земеделското производство. В 11.30 ч. е лекция на тема „Ролята на иновациите за устойчиво развитие на малките земеделски стопанства.“ Добри практики ще сподели доц.д-р Таня Георгиева, Икономически университет – Варна, катедра „Аграрна икономика".
 
След почивка, в 13.45 ч. ще бъдат представени възможности за подпомагане на производителите по мерки от ПРСР 2014-2020, в т.ч. инструменти за подкрепа на иновациите.