/ Община Силистра
Силистра и румънският град Кълъраш подписаха партньорско споразумение по одобрения за финансиране проект на програма Interreg Румъния - България "Развитие на общия туризъм и възстановяване на културното наследство".

Водещ партньор е Силистра. Проектът има за цел да популяризира културното наследство в румънско-българската трансгранична зона. Общата му стойност е 1,5 милиона евро. Безвъзмездната финансова помощ за Община Силистра е 851 590 евро.

Основната дейност, включена в проектното предложение, е възстановяване на мансардния покрив на сградата на Художествената галерия, пълна реставрация и реновиране на часовника и всички декоративни капандури, реставрация и реновиране на статуята на Прометей, подмяна на дограма и оформяне на фасади. Предстои сключване на основния договор между Община Силистра и Управляващия орган на програмата.