/ Дарик Добрич
Регионалната здравна инспекция в Добрич е направила мониторинг на питейната вода, подавана в града от оператора ВиК, съобщават от ведомството. Проверката е инициирана на 23 април, веднага след отстраняване на аварията, която възникна в Помпена станция Приморци и остави града без вода за три дни.

След възстановяване на водоподаването в Добрич, от РЗИ са извършили контролно пробонабиране на вода от 9 пункта - директно от чешми при потребители в града. Деветте проби са изследвани по физико-химични и микробиологични показатели.

Получените резултати отговарят на здравните изисквания. Водата от водопроводната мрежа в Добрич може да се използва за питейно-битови нужди, уверяват здравните специалисти.