Среща със зам.-министър Русинова
Среща със зам.-министър Русинова / ГЕРБ - Добрич
Зам.-министър Зорница Русинова посети Добрич по покана на народните представители Даниела Димитрова и Пламен Манушев, за да се срещне с представители на бизнеса. В срещата участваха зам.-кметът д-р Емилия Баева, председателят на Общинския съвет Иво Пенчев. директорите на Дирекция „Бюро по труда” Жанета Балчева, на Дирекция „Инспекция по труда” Ангел Петков, Мария Кирилова – регионален представител на КРИБ-Добрич, Димитър Димитров - председател на Регионалната асоциация на хотелиерите и ресторантьорите.

На срещата бе обърнато внимание на огромния проблем с дефицита на кадри, който стои обаче не само пред туристическия бранш, а е актуален и за всеки един работодател. Русинова информира, че през този месец предстои със средства от ОП „Развитие на човешките ресурси” да стартира схема „Умения”, насочена към всички работодатели. Тя е на обща стойност 30 млн. лв. и за пръв път ще даде възможност самите работодатели да избират как да обучат персонала си. Те ще могат да привлекат заети, безработни и неактивни лица. Операцията е насочена към повишаване квалификацията на работната сила, насърчавайки професионалното и кариерно развитие, едновременно с което се стимулира участието в различни форми на заетост и учене през целия живот. Достъп за заетост на безработни и неактивни чрез участие в различни форми на обучение. По нея ще се даде възможност предприятията да правят партньорства.

Във връзка с поставен на срещата въпрос Зорница Русинова съобщи, че нова инициатива през 2019 г. е свързана с привличане на млади хора, които живеят предимно в Европа. Вниманието ще бъде насочено към младежите, които са с добра квалификация, които учат в европейските университети. Заедно с работодателските организации, с общините ще организираме кампании, за да им представим не само конкретното работно място с конкретните изисквания, но и в пълнота какъв е животът в България и какво представлява човек да работи в България”, сподели Зорница Русинова. Тя посочи, че има сектори, където средната работна заплата е сравнима с европейската. Освен това, има постоянен темп на повишаване на средната работна заплата у нас. Считаме, че с обединени усилия – на МТСП, работодателите, общините ще могат да бъдат привлечени млади хора да се връщат в България. „Като европейско законодателство ние имаме доста добри условия на труд за всеки един служител. Страната ни предлага най-дългото майчинство в ЕС. И, вместо да спорим с работодателите дали да се намали или не, можем да го използваме като реклама, за да привлечем млади хора да работят в България”, каза зам.-министър Русинова.