документи
документи / Sofia Photo Agency, архив
Украинци и молдовци работят по зимните ни курорти без трудови договори, а работодателите ги представят като обучаващи се. Тази практика е засечена от Главната инспекция по труда по време на кампанията в българските курорти през изминалия сезон.

Внасяме кадри от чужбина, за да се облекчи работата в туризма
 
Инспекторите са установили 19 случая, при които граждани от трети страни са работили без нужното разрешение за достъп до трудовия ни пазар.
 
Работниците са пристигали у нас с туристически визи и визи за културен обмен и са полагали труд без нужния трудов договор. Те са имали работно време, съобразено с работното време на обекта, работно място според заеманата длъжност - сервитьор, готвач или рецепционист, полагали са нощен труд и са получавали заплата.

Внасяме кадри за туризма от Украйна и Молдова
 
В същото време с тях не са сключвани трудови договори за стажуване или обучение, не са имали наставници, нито теоретично обучение, което е задължително при професионалното обучение, на каквото са се водели. Установено е още, че обучаващите организации, чрез които чужденците са стигали до работа в хотел или ресторант, са действали неправомерно като предприятия за осигуряване на временна работа или като фирми-посредници, без да са регистрирани в Агенцията по заетостта.

Ръст на нарушенията при заплащането на труда в морските ни курорти
 
Те са получавали определени суми от хотелите и ресторантите, с които са сключвали договори за практическо обучение, за изпратените лица. В рамките на кампанията на Инспекцията по труда са проверени близо 350 обекта по зимните ни курорти с над 6000 наети лица. Издадени са 91 акта за административни нарушения.