Откриват официално дамбата  Албена - Балчик
Откриват официално дамбата Албена - Балчик / netinfo

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов и  министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров ще открият  "Брегозащитно съоръжение дамба Албена - Балчик".

Проектът е реализиран в рамките на „Проект България - защита на речните и морски брегове от ерозията и абразията на водата и свързаните с тях свлачищни процеси" и цели защита от абразионните процеси на част от бреговата ивица в участъка между курорт . „Албена" и  Балчик.

Строителните работи са на стойност 4 200 000 евро, а строителният надзор - 85 000 евро. Финансирането на проекта е чрез държавно гарантиран заем от Европейската Инвестиционна Банка, а изпълнител на обекта е консорциум „СВ - Балчик" - София.