Изложба Дора Габе
Изложба Дора Габе / netinfo
С изложбата „Родена в Добруджа” Регионална библиотека „Дора Габе" отбелязва 130 години от рождението на видната добруджанка Дора Габе - поетеса, преводачка и общественичка, и 78 години от Възвръщането на Южна Добруджа към пределите на България. Включени са библиотечни документи, свързани със съдбата и борбите на добруджанци, подписването на Крайовския мирен договор и приноса на поетесата Дора Габе за присъединяването на Южна Добруджа към пределите на България. Представени са книги, периодични и юбилейни издания, сборници и фотографии  от фонда на Сектор „Краезнание. Проявата е част от инициативите на библиотеката по повод Европейска година на културното наследство 2018 „Изкуството да споделяш”.

Експозицията отразява знаменателните за Добруджа събития от 1940 година. Особен интерес  представляват книгите „Добруджа. Историческите заседания на Народното събрание по присъединяването на Южна Добруджа към Майката-Отечество - 20 и 21 септемврий 1940 година”, „Книга за Добруджа”(съставител  Борис Маковски, 1940 г.), книгата на Асен Кемилев „Преселението на северно-добруджанските българи през 1940 година”, (1941 г.), „Златна книга за Златна Добруджа” (под редакцията на Хр. Цанков-Дерижан, 1940 г.) и др.

Регионалната библиотека отбелязва 130 години от рождението на Дора Габе

Експонирани са изданията „Дора Габе и Добруджа”, „Добруджа и Дора Габе”, „Жените на Добруджа, свободата и милосърдието” на Станка Георгиева; „Влогове”, „Добруджа възпява себе си …” на Йордан Дачев; „Личности и събития” на Атанас Пеев и др., които отразяват участието и приноса на Дора Габе за Освобождението на Южна Добруджа. Представена е една от речите на поетесата „Стига жестокости”, поместена в бр. 104 на вестник „Добруджа” от 23 февр. 1930 г. В изложбата място са намерили и произведения на Дора Габе, свързани с Добруджа - „Малкият добруджанец, „Земен път”, (1928 г.), „Някога” (1938 г.) и др.

Показани са фотографии от фонда на библиотеката, свързани с посрещането на освободителните войски в Добрич, 25 септември 1940 г. - с поетесите Дора Габе и Елисавета Багряна във военни униформи,  факсимиле на Крайовския договор, Златната писалка, с която са очертани границите на Добруджа и др. 

Посетителите ще могат да разгледат и пътуващата фотодокументална изложба, разкриваща житейския и творчески път на видната добруджанка.
Изложбите са подредени във фоайето на Регионална библиотека „Дора Габе” и могат да бъдат разгледани от 10 до 28 септември 2018 г.