Отбелязваме 10 години програма СИНДИ
Отбелязваме 10 години програма СИНДИ / netinfo
10 - годишнината на програма СИНДИ – Добрич ще бъде отбелязана официално от 14.00 часа в конферентната зала на хотел „България”. Събитието се организира от общината и РИОКОЗ.

СИНДИ е международна програма за интегрирана профилактика на най-честите хронични неинфекциозни болести. Развива се под координацията на Европейското бюро на СЗО. В нея участват 33 страни от Европа и Канада. България се включва в програмата през 1984 г., като я развива на принципа на демонстрационните зони.

Добрич се присъединява към програмата в края на 1997 г. През 2001 г. с решение на Общински съвет на Добрич СИНДИ е приета за общинска програма за профилактика на хроничните неифекциозни болести.

Стратегическата цел на програмата е подобряване здравното състояние на населението чрез намаляване на преждевременната смъртност и заболеваемост от хронични неинфекциозни болести.

Приоритетните заболявания, обект на програмата са сърдечносъдовите, злокачествените новообразувания, хроничните болести на белия дроб и травмите.

В началото на тази година стартира подготовката за въвеждане на детската компонента по програма СИНДИ. Проведе се анкетно проучване по проект “Здрави деца в здрави семейства”. Обект на изследването бяха 740 ученика на възраст от 14-18 години, информират от РИОКОЗ.