Общината нарежда да се обезопасят сградите от падащи ледените блокове и висулки
Общината нарежда да се обезопасят сградите от падащи ледените блокове и висулки / Дарик Добрич

Със заповед на кмета на Добрич Йордан Йорданов се задължават директорите на учебни и детски заведения и домове, ръководителите на учреждения, търговски дружества, общински фирми, ползватели и наематели на сгради държавна и общинска собственост, както и собственици на частни имоти,  незабавно да извършат цялостен оглед на обитаваните от тях сгради и при констатиране на опасност от падащи ледени блокове и висулки да предприемат всички необходимите мерки за отстраняване им.

При невъзможност за отстраняване на ледените образувания, местата да се обозначат и обезопасят, за да не се допуснат инциденти.

Засилва се наблюдението и контролът на пътните съоръжения на територията на Община град Добрич, във връзка с образуването на ледени висулки под тях. Директорът на дирекция „Устройство на територията, инфраструктура и околна среда” трябва да създаде организация за своевременното им отстраняване с цел недопускане на инциденти.