Община Добрич поема дълг за разплащане на корекциите по проекта за депото
Община Добрич поема дълг за разплащане на корекциите по проекта за депото / Дарик Добрич

Община град Добрич ще сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД. За това дадоха одобрение общинските съветници на днешното си редовно заседание. Ще бъде поет дългосрочен общински дълг за изплащане на корекции по проекта за изграждане на регионалната система за управление на отпадъците (депото в село Стожер), финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.".

Максималният размер на дълга е 1 760 618 лева. Срокът му на погасяване е до 62 месеца, с възможност за предсрочно погасяване изцяло, или на части, без такса. Месечните вноски ще са по 30 350 лева.

В докладната е посочено, че „Община град Добрич е бенефициент по проекта, по който одобрената сума е 5 105 805 лева. След получено междинно плащане, на 23 декември 2015 г. са възстановени 4 000 000 лева. Остава дължима сума от 1 105 805 лева. През юни т.г. в Общината е получено писмо от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.", в което след опис на верифицирани и неверифицирани разходи, наложени и прихванати финансови корекции и нередности, и след приспадане на изплатения аванс по Договор за безвъзмездна финансова помощ, в заключение се посочва, че Община град Добрич, следва да възстанови по банковата сметка на ОП „Околна среда 2007-2013 г." сумата от 1 422 718 лева, както и натрупаната до момента лихва."