Необичайно малко водолюбиви птици преброиха орнитолозите
Необичайно малко водолюбиви птици преброиха орнитолозите / БДЗП

В района на крайбрежна Добруджа е отчетена необичайно ниска численост на зимуващи водолюбиви птици, съобщи Марина Георгиева от Българското дружество за защита на птиците. Според предварителните данни от преброяването на птиците, което се проведе от 13 до 15 януари, в региона са регистрирани около 5 000 диви гъски, от които само 500-600 от световно застрашения вид на червеногушата гъска. Миналата година дивите гъски в крайбрежна Добруджа са били около 50 000, което означава, че броят им е десетократно по-малък, посочи Георгиева. Това е прецедент за среднозимното преброяване, отбеляза тя. Орнитолозите обясняват намалението на птиците с  необичайно меката зима и липсата на снежна покривка. Те очакват застудяване от североизток да доведе в региона повече водолюбиви птици.

Преброяването тази година е отчело повече диви гъски в района на Свищовско-беленската низина, което по думите на Георгиева може да се тълкува като индикатор  за изместване на зимните местообитания заради наличието на подходяща храна. Тя подчерта обаче, че окончателни изводи ще могат да се правят след пълната обработка на данните от зимното преброявате.

Междувременно в Шабла пристигна група от английски орнитолози, които правят подготовка за хващане на червеногуши гъски, на които ще бъдат поставени сателитни предаватели за проследяване, съобщи Георгиева. Тя припомни, че миналата година също беше проведено такова изследване, при което за първи път в света бяха поставени предаватели на червеногуши гъски. Проследяването е помогнало на орнитлозите да открият неизвестно досега мястообитание на птиците, което се намира на територията на Румъния, разказа Георгиева.