Поетът, философ, мистик и суфист Руми
Поетът, философ, мистик и суфист Руми / webstage.bg
Единственият Мевлеви дервиш в България Васил Тосев ще представи танца "Сема"
Кръгла маса по проект „Магическата любов на Мевляна” организира Народно читалище „Мевляна – 2012” в Добрич. началният час на събитието е от 13.00 часа в парк хотел „Изида”. Инициативата се посвещава на 810 години от рождението на Мевляна Джeлялeддин Pуми - големият пepсийски пoeт, мъдpeц и мистик, пpивъpжeник нa суфизмa, пpoпoвядвaщ смиpeниe, aскeтизъм и пpиближaвaнe към Бoгa чpeз съкpoвeнa любoв.

По време на Кръглата маса ще бъдат изнесени доклади за живота и творчеството на Руми. Гост – лектор на събитието ще бъде и единственият Мевлеви дервиш в България – Васил Тосев, който ще представи темата за суфизма в живота и творчеството на Мевляна и ще изпълни танца „Сема”.