земеделие
земеделие / Дарик Добрич
Семинар за представяне на условията за кандидатстване за стартова помощ за млади земеделски стопани по Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. ще се състои в Добрич на 12 април. Събитието е организирано от Националната служба за съвети в земеделието, с подкрепата и съдействието на Министерство на земеделието, храните и горите.

Срещата е посветена на приема на проектни предложения 2018 г. и на възможностите за подпомагане на младите фермери чрез консултантски услуги за земеделски и горски стопани.

Откриването на срещата е в зала „Европа“ в 10.15 ч. от заместник-министъра на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева. В 10:30 експерти от Дирекция „Развитие на селските райони“ в министерството ще представят насоките за кандидатстване по подмярка „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР за прием 2018 г.

В 11:45 ще се демонстрират подробности за Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН) и подаването на проектни предложения по ПРСР чрез нея.

След 12:30 ще се презентират възможностите за подпомагане на млади фермери чрез мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството“ от ПРСР и за кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014-2020.

След първата част от форума е предвидена дискусия, а след 13.00 ч. - индивидуални консултации за земеделски стопани с експерти на Националната служба.