Бракониери убиха червеногуша гъска край Шабла
Бракониери убиха червеногуша гъска край Шабла / БДЗП, Р.Молдовански

Ловци убиха червеногуша гъска в района на Шабла, съобщават от Българското дружество за защита на птиците /БДЗП/. Престъплението е било засечено от полеви екип на организацията. Ловците са стреляли по смесено ято, съставено предимно от червеногуши гъски.

Бракониерите, по данни на сътрудника на БДЗП, не са местни хора и са се появили с високо проходим автомобил 4х4, от който са открили безразборна стрелба срещу животните. Отстреляната птица е паднала на 15 м от патрула, а ловците са избягали веднага. Подаден е сигнал до полицията, а служители на РИОСВ - Варна са съставили протокол за случая. Според Наказателния кодекс за отстрелване на световно застрашен вид се полагат до 5 години затвор.

Стрелбата в Шабла се случва само два дни след обсъждането на нуждата от въвеждане на зона за покой за зимуващите ята от водоплаващи птици в района на езерата край Шабла и Дуранкулак, които са и част от европейската мрежа Натура 2000, казват още от БДЗП. Според тях случилото се доказва, че въпреки уверенията на ловната общност за наличие на контрол и липса на нарушения, е необходимо въвеждане на по-строги регулации в районите със застрашени видове.

Червеногушата гъска е най-дребната дива гъска в Евразия. Тя е сред най-редките представители на това семейство птици в света, а през последните 20 години популацията й е намаляла наполовина. Международният съюз за защита на природата (IUCN) поставя вида в категорията „Застрашен", където са и тигърът и голямата панда. Този вид гнезди в Сибирската тундра и всяка година прелита близо 6000 км до крайбрежна Добруджа, където зимува. В отделни години до 70 % от световната популация на вида зимува в България. Червеногушите гъски образуват смесени ята с големите белочели гъски. Птиците се хранят основно в посевите със зимна пшеница и царевичните стърнища.

Бракониерството в района на защитените зони Дуранкулашко езеро и Шабленски езерен комплекс представлява една от основните заплахи за оцеляването на червеногушата гъска през зимата, коментират още от БДЗП. Oрганизацията поддържа екип за наблюдение и контрол върху лова в района, провежда разяснителни кампании сред ловците и работи съвместно с ловно-рибарското сдружение в Шабла в рамките на проекта „Сигурни зимовища за червеногушата гъска", финансиран от програма LIFE+ на Европейския съюз.