Общо събрание на Асоциацията по ВиК Добрич
Общо събрание на Асоциацията по ВиК Добрич / Областна администрация Добрич
Проектобюджетът на Асоциацията по ВиК Добрич за 2019 г. ще е размер на близо 60 хил.лева. Решението е било гласувано от членовете на Асоциацията на днешното Общо събрание на организацията, председателствано от Областния управител на добрич Красимир Кирилов, информираха от Областна администрация. Размерът на вноската от държавата да е 20 904,54 лева, а средства от общините, според процентния им дял в Асоциацията по ВиК, да възлизат на 38 822,72 лева, е решило още събранието.
 
От Областна администрация припомнят, че бюджетът на Асоциацията по ВиК Добрич за 2018 г. е в размер на 42 857,14 лв., от които 15 000 лв. е вноската на държавата, а 27 857,14 лв. са вноски от общините на територията на област Добрич.
 
Веднага след заседанието се е провела работна среща между представители на общините и на водния оператор. Пред тях Областният управител Красимир Кирилов е поставил належащи за решаване проблеми – приемане на активите от страна на общините, процеса на изваждане на дълготрайни материални активи от експлоатация и отчитане на инвестициите от ВиК оператора, направени до момента в изпълнение на приетия бизнес план. Главният инженер на ВиК - Добрич Павел Павлов е признал, че поради затруднения водният оператор не изпълнява на 100 % заложените в бизнес плана инвестиции и е апелирал към кметовете и заместник-кметовете да обединят усилия с цел привличане на външни средства във водния сектор.

Представителите на общините са настояли от своя страна в кратки срокове да бъдат сформирани комисии, които по места да направят огледи и да се финализира процесът по приемане на активите, тъй като едно от изискванията към местните власти като бенефициенти по оперативните програми е именно да са собственици на ВиК-активите на своята територия.