90 свидетели застават пред съда заради престъпление против паричната и кредитна система
90 свидетели застават пред съда заради престъпление против паричната и кредитна система / netinfo

Добричкият окръжен съд призова 90 свидетели за разпит по дело за престъпление против паричната и кредитната система. Обвиняемият Мариян Генов от Добрич отказа предложението на съда делото да се гледа като съкратено съдебно следствие и поиска то да продължи по общия ред. Със съгласието на защитата съдът ще призове за разпит свидетелите на групи, според местоживеенето им. Те са жители на 10 села от Добричка област и град Добрич.

 

Според повдигнатото обвинение Генов е предоставял на лица от ромски произход заеми срещу уговорена лихва от 10% и от тази дейност е получил значителни неправомерни доходи в размер на 11 516 лева. Той изисквал от всеки кредитополучател предварително да подпише банкови документи, чрез които добивал право да изтегли уговорената сума от неговите банкови сметки.

 

Разследването е установило, че Генов е предоставил 85 заеми на обща стойност от 73 470 лева и е получил лихви върху тях в размер на 11 516 лв.

 

Обвинението твърди, че Генов е упражнявал тази дейност в нарушение на Закона за кредитните институции, защото не е бил, а като физическо лице е могъл да бъде, регистриран като банкова институция. Извършваната от него дейност не би могла да бъде квалифицирана и като дейност на финансова институция по Закона за кредитните институции. 

           

Генов е декларирал получените от лихви доходи в данъчната си декларация по чл. 50 от ЗОДФЛ за 2007 г.  пред ТД на НАП. Той не се счита за виновен по повдигнатите му обвинения.

           

Подсъдимият има чисто съдебно минало и добри характеристични данни. Той е завършил висше образование, разведен е, пенсионер.

           

 На 13.03.2009 г. делото ще продължи с разпит на първата група свидетели.