залесяване 
залесяване  / БГНЕС/БОЖИДАР СТОИЛОВ
ДГС „Добрич” планира залесяване на 71 дка в землището на село Божурово. В рамките на тази есен там ще бъдат засадени церови фиданки, информираха от Североизточното държавно предприятие.

От началото на годината досега на площ от 438 дка са предприети лесовъдски мероприятия за естествено възобновяване на устойчивите местни видове. Дейности за подпомагане отглеждането на млади насаждения са извършени на територията на 418 дка нови гори. Попълване не култури до края на 2018 г. е предвидено на площ от 20 дка.

Служителите на стопанството са положили грижи за поддръжката на над 53 км минерализовани ивици. Те имат важна превантивна роля, тъй като помагат за бързото локализиране на евентуални горски пожари, подчертават от стопанството.