/ Дарик Добрич
Община Добрич сключи договори с граждани за реализацията на благоустройствени мероприятия по общинската програмаза 2018 г. Финансовият ресурс е в размер на малко над 96 хил. лв, от които 50% се осигуряват от Общината, а останалите 50% от гражданите.

Кметският екип на Добрич кани на публичен отчет за тригодишното управление

Ще бъдат реализирани 30 проекта в различни райони в Добрич, които се отнасят до ремонт, възстановяване и изпълнение на тротоарни площи, на подходи към съществуващи имоти, възстановяване на пешеходни пътеки и друфи благоустройствени мероприятия.

Входовете на Добрич ще имат нова визия

Строително-ремонтните дейности ще се извършват на следните адреси: ЖК "Строител" бл.62, вх.А; бул. "Добруджа"26, вх. Е; ул."Осми март"58; ул. "Независимост" 19, вх.А; ул. "Захари Стоянов"22 вх. Б,Бул."Стоян Михайловски"6; ул. "Захари Стоянов"22, вх. А; ул. "Иван Шишман"48; Медицински център Вива Феникс" ООД;  ЖК "Дружба III" бл.37, вх.А; ЖК"Дружба III" бл.28, вх.А; ул. "Независимост" 19, вх.Б ;ул."Брацигово"; ул. "Витоша" 6; ул. "Абрит" 5.

До Коледа по бул. "25 септември" ще има ново енергоспестяващо осветление

Програмата за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти - общинска собственост, с участие на местното население е актуализирана през февруари 2018 г. Тя цели да създаде устойчив модел на партньорства между Общината и физически и юридически лица при извършването на дейности по благоустрояване на откритите пространства и да насърчи гражданската активност в процесите на изграждане и опазване на общинското имущество, припомнят от кметството.