24 нарушения за седмица откри Инспекцията по труда в Добричко
24 нарушения за седмица откри Инспекцията по труда в Добричко / netinfo

Девет  извънредни проверки по трудовите правоотношения са извършили  от „Инспекция по труда" в област Добрич за периода от 8 до 14 октомври, съобщиха от ведомството. Проверени са фирми предимно от икономическите дейности „търговия на дребно", „производство на облекло" и „хуманно здравеопазване". Установени са общо 24 нарушения.

Инспекторите са установили случай на нает на работа работник без сключен писмен трудов договор и допуснато до работа лице преди да му е предоставен екземпляр от трудов договор и копие от уведомление до ТД на НАП за регистрацията на трудовия договор. За тези нарушения е потърсена административнонаказателна отговорност от работодателите.

Констатирани са 15 нарушения по заплащане на труда и 7 по организацията на работното време. Дадени са предписания за отстраняването им.