Завърши  орнитологичният мониторинг на Бургаските езера
Завърши орнитологичният мониторинг на Бургаските езера / netinfo

 

Доброволци и експерти на Българско дружество за защита на птиците – Бургас осъществиха  орнитологичния мониторинг на Бургаския езерен комплек,съобщи Димо Димчев  от Природозащитен център „Пода”

Наблюдавани са били 41 747 екземпляра от 39 вида птици, като най-голяма е била  числеността на  белочелите водни кокошки. Доброволците определят като интересни наблюденията и на 7 бели лопатарки, 47 белооки потапници и 67 тръноопашати потапници. Тръноопашатата потапница е световно застрашен вид, а езерото Вая е ключово място за зимуването му в България. След обработката на данните се е  оказало, че миналата година по същото време, тръноопашатите потапници са били с почти същата численост – 68 екземпляра.

Мониторингът на влажните зони и водолюбивите птици е между националните приоритети, които всяка страна следва да прилага като задължения по две международни конвенции – Рамсарската и Бонската. Той дава ясна картина за състоянието на влажните зони, като способства да се определи с относителна точност числеността и видовата принадлежност на водолюбивите птици, да се отбележат нарушенията на природозащитното законодателство, както и да се обучат доброволците на БДЗП в експертна работа.

Числените и видови характеристики на водолюбивите птици се определят от предварително набелязани точки, които дават възможност за 100 % покритие на водоемите. Общата площ на влажните зони около гр.Бургас е около 9.200 ха. В тях влизат Поморийско езеро, Атанасовско езеро, ез.Вая, яз.Мандра, яз.Медово, яз.Порой. Защитените територии в комплекса са 7, а Рамсарските обекти – 4.