Заседание на комисията по туризъм към ОБс - Бургас
Заседание на комисията по туризъм към ОБс - Бургас / ©burgasnews.com

Община Бургас ще кандидатства по проект за изграждане на социални жилища. Над 10 години, след като хората в „Меден рудник“ скочиха срещу изграждането на такива, този път от администрацията подчертават, че в жилищата ще бъдат допускани само млади семейства, които имат висше образование или студенти, предава burgasnews.com. Плановете са да се издигне сграда с 47 апартамента в жилищна зона „Д“.

„Нека най-после се спрат спекулациите, че ще бъдат настанявани ромски семейства", каза председателят на комисията по туризъм Пеньо Мечков. На Комисията по туризъм към Общински съвет - Бургас стана ясно още, че общината ще направи промени в Наредбата за реда отдаване на общински жилища. Въвеждат се нови мерки, които дават предимство на хората висше образование.

За тази цел са изработени критерии за настаняване, които дават определен брой точки на кандидатите. Желаещите да бъдат настанени в жилища от този фонд на Община Бургас, ще бъдат оценявани по показателите за образование, заетост и семейно положение, като най- висок брой точки ще се дават по критерий „Образование“. Новите текстове предвиждат критерия „Образование“ да дава най-много точки на кандидатите. Ако са висшисти или студенти, ще получават 70 пункта. Хората със средно образование ще получават 25 точки, с основно – 15, с начално – 10 т., а кандидатите без образование – 5 точки

Категорията „Заетост“ е другият компонент във формулата за оценка на нуждаещите се. Максималният брой точки – 20, ще се дават на учащите. Безработните ще получават 15 точки, работещите – 5, а пенсионерите – 1 точка. Третият показател за оценка е „Семейно положение“. Родителите с деца или родител, отглеждащ сам едно или повече деца, ще получават 10 точки. Семействата без деца – 5 точки, а самостоятелно живеещо лице – 1 точка. Критериите за настаняване в социално жилище имат за цел да насърчат хората с жилищни нужди да учат, да търсят пътища за реализация на пазара на труда.

Източник: burgasnews.com