/ Дарик Бургас
Ако не сте си платили наложени глоби, годишния данък или някакво държавно или общинско административно наказание, губите право да използвате данъчни преференции през 2018 година. Това са промените в новото данъчно законодателство.

Досега тази забрана се отнасяше само за петпроцентната отстъпка от данъка, ако декларирате данъците си по интернет и ги платите до 31 март. Новото правило ще е валидно както и за социално слаби, така и за хора с увреждания.