Кметът предлага: Още стипендии за студенти в IT сектора

/ БГНЕС
Още 25 стипендии да отпусне община Бургас за обучението на студенти в IT сектора. Това предлага в докладна до общинския съвет в града
кметът Димитър Николов.

Местната власт започна да финансира 60 младежи, обучаващи се по специалността в двата бургаски университета още през учебната 2016/2017. А идеята бе да се привлекат повече кадри, които да получат качествено образование в сферата на модерните технологии, която непрестанно проявява глад за кадри.

Година по-късно броят им скочи на 100. Тази година от Общината предлагат ново увеличение. От администрацията желаят да включат в програмата още една специалност - “Информатика и компютърни науки” в Бургаския свободен университет.

”Завършилите специалността ще притежават практически умения и способности за анализ и проектиране, внедряване и поддържане на софтуерни системи, разработване и използване на информационни и комуникационни технологии и системи за изграждане на сложни софтуерни решения в различни приложни области: телекомуникации, финанси и транспорт. Те ще могат да заемат всяка позиция в организациите, разработващи софтуерни системи, а също и в публичната администрация”, посочва в докладната си до Общински съвет кметът Димитър Николов.