Затягат режима с детските надбавки
Затягат режима с детските надбавки / Дарик-Благоевград, Любима Калпачка, архив

От новата учебна година влизат в сила променени условия за получаване на месечни помощи за дете.

Родителите ще получават месечни помощи от 35 лева, само ако до края на месец октомври представят удостоверение, че децата им ще посещават задължителната предучилищна подготовка, информират от ресорното министерство.

Документът се издава от детската градина или училището. Социалните придобивки ще се спират, ако детето има над 3 отсъствия на месец по неуважителни причини.

Неприсъствените дни ще се оправдават с медицинска бележка, документ от спортен клуб, от ръководител на танцова или музикална формация, които са го ангажирали. Бележката от родител също оправдава отсъствията, но са допустими само 10 такива за цялата учебна година.

При преместване на детето в друго учебно заведение, директорът на новата градина или училище трябва да уведоми социалната служба в 14-дневен срок.

Новите правила не засягат децата в здравословно състояние, което не им позволява посещаването на учебни заведения. Родителите на тези деца представят само решение за отлагане на обучението от Инспектората по образование, че обучението е отложено.