/ netinfo
Служител на „Пътна полиция“ при ОД на МВР-Благоевград е предаден на съд за извършено длъжностно престъпление. Окръжна прокуратура е внесла за разглеждане в съда обвинителен акт срещу И. С., която е заемала длъжност „домакин-касиер“ в сектор „Пътна полиция“ към отдел „Охранителна полиция“ при ОД на МВР.

Съдят шеф на фирма, укрил от данъчните 71 000 лв.

В рамките на служебните й задължения влизало и изпълнение на заповедта на директора на ведомството, с която се определя редът за ползване на регистрационни табели с комбинация от цифри по желание, четири еднакви цифри или надпис по желание. Уреден бил и технологичният ред за дейността по регистрация и идентификация на пътни превозни средства в сектор „Пътна полиция“. За тази услуга се събирали такси, предвидени в закона.

През периода от 02 септември 2014 г. до 02 юни 2015 г., обвиняемата нарушила служебните си задължения, като при работа по 39 преписки предоставила регистрационни табели с избрана от заявителите комбинация от цифри, без наличието на документ за платена допълнителна държавна такса за тази услуга.

Съдят бивш служител на пощата в Ковачевица за присвоени 2691 лв.

Служителката прилагала към някои заявления платежни нареждания от други вносители за различни МПС или такива за първоначална регистрация за същото МПС с основание за плащане „смяна на номер на автомобил или зачисляване в района“. С тези си действия тя целяла подадените по този начин заявления да бъдат одобрени, като наред с това превишила правата си - получила от заявителите на ръка дължимите държавни такси.

Тя задържала събраните по неправомерен начин парични суми за въпросните държавни такси, като по този начин набавила за себе си облага в общ размер 7 680 лева. В резултат на деянието са настъпили значителни вредни последици за ОД на МВР-Благоевград, включващи и непостъпилите по сметка на дирекцията суми за предоставените услуги. Предстои съдът да насрочи разпоредително заседание по делото.