Стратегия за местно развитие обсъдиха в Гърмен, Хаджидимово и Гоце Делчев
Стратегия за местно развитие обсъдиха в Гърмен, Хаджидимово и Гоце Делчев / Снимка: Маргарита Петкова

Средства от три оперативни програми са включени в бюджета на МИГ –Гоце Делчев – Хаджидимово – Гърмен, стана ясно на проведеното днес обществено обсъждане на стратегията за местно развитие.

След направено проучване сред местните хора от трите общини е установено, че най-голям интерес те проявяват към финансиране от програмите за селските райони, иновация и конкурентоспособност и развитие на човешките ресурси и то не към всяка от мерките, предвидени като европейско финансиране. По предложение на бизнеса, неправителствения сектор и социалните институции в региона в стратегията за водено от общността местно развитие ще бъде включена и нова мярка, насочена към подкрепа на предприемачеството, а също така и мярка за съхраняване на местните традиции, като по нея максималният размер за финансиране на проект ще бъде 15 хиляди евро.
1,5 милиона евро са предвидени за финансиране на земеделски стопанства, преработвателни цехове и др. от Програмата за развитие на селските райони, още 1,5 млн. евро са планирани за финансиране на местни проекти на членовете на МИГ Гоце Делчев – Хаджидимово – Гърмен за иновации и конкурентоспособност, а 760 хиляди евро е предвиденият финансов ресурс за Развитие на човешките ресурси.

Заедно с бюджета, представителите на трите общини, местни земеделци, животновъди, собственици на малки фирми, представители на читалища и НПО обсъдиха и критериите, по които ще бъдат одобрявани проектите, ако стратегията бъде одобрена от министерството на земеделието и храните.