Ще ремонтират читалището в Белица
Ще ремонтират читалището в Белица / Снимка: Читалище-Белица
Народно читалище „ Георги Тодоров- 1885” в Белица ще бъде ремонтирано по проект "Възстановяване на обекти от историческо и културно значение и опазване на материалното и нематериалното културно наследство в Белица и Македонска Каменица” по трансгранична програма. Партньор на проекта е Културно- информационен център „ Романса”, община Каменица, Република Македония.

Целта е внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на читалището с частично парно отопление.

С реализирането на проекта ще се подобри енергийната ефективност на съществуващия сграден фонд, ще се подобри облика на града с обновената сграда, както и ще се удължи живота на сградата.

Проектът се финансира от Новата ИНТЕРРЕГ-ИПП Трансгранична програма България- Македония, приета на 5 август 2015 година от Европейската комисия, а срокът за изпълнение е 6 месеца.