Общината ще кандидатства с проект „Балкански театрален фестивал „Пиринска пролет”
Общината ще кандидатства с проект „Балкански театрален фестивал „Пиринска пролет” / снимка: Дарик - Благоевград, Елина Христова, архив

По предложение на кмета Костадин Паскалев Общинският съвет в Благоевград даде съгласието си Общината да кандидатства с проект „ Балкански театрален фестивал „Пиринска пролет” по ОП “Регионално развитие” 2007-2013.

Проектът цели да се насърчи развитието, обновяването и обогатяване на културния живот; да се създадат и развият нови и неконвенционални форми на културни изяви; да се създават условия за равен достъп до културата на граждани от различни социални и етнически групи, които да спомагат за тяхното включване в културните процеси.

В рамките на фестивала ще бъдат организирани различни прояви - театър, музика, танц, кръгли маси и други културни събития, като основен акцент ще бъдат съвместните прояви, обединяващи професионални творци и любителски състави от общината.

Общинският съвет даде съгласие Община Благоевград да вземе участие във финансирането на проекта чрез осигуряване на 5% собствен принос от допустимите разходи.

Европейският фонд за регионално развитие и републиканският бюджет предоставят 95% от общата стойност на допустимите разходи по проекта.