Ново дружество пълни общинската хазна
Ново дружество пълни общинската хазна / Дарик - Благоевград, Любима Калпачка

Учредиха общинско дружество "Благоевградинвест".

Решението на кметската администрация бе прието с мнозинство на заседание на  Общинския съвет в Благоевград днес.

Управител на новото предприятие, което ще носи допълнителни парични средства в общинската хазна, е Венцислав Атанасов.

По време на дебати в залата някои от местните парламентаристи изразиха мнение, не е редно начело на дружеството да е именно той, тъй като е син на Васил Атанасов, който пък ръководи "Паркинги и гаражи".

"Няма конфликт на интереси, в закона ясно е посочено. Венцислав Атанасов е отличен специалист и отговаря на всички изисквания. Той е досегашен служител в Общинската администрация. Идеята и целта на това дружество е да оптимизираме процеса и да го контролираме. Новото дружество ще даде възможност по-бързо да отреагираме. Фирмата със сигурност ще генерира и много сериозен приход в общинската хазна", изтъкна кметът Атанас Камбитов.

"В този контрол, за който говорим - строителен и инвеститорски, се включва изцяло съблюдаване на целия инвестиционен процес, спазване на проектната документация, следене за качественото изпълнение и разбира се количественото, което е свързано с цените", обясни пред Дарик Венцислав Атанасов.

"Благоевградинвест" ще осъществява строителен надзор и и инвестиционен контрол над обекти, залегнали в програмата за развитие на Благоевград и общината, без това това да пречи на бизнеса.

Дружеството има възможност да изпълнява и спешни строителни ремонти на общински обекти. То ще съкрати инвестиционния процес, освен това в общинската фирма ще работят хора от администрацията, което ще доведе до спестяване на средства от бюджета.