Инспектират хотели в зимните курорти
Инспектират хотели в зимните курорти / Дарик Благоевград, Любима Калпачка, архив

Специализирани проверки в зимните курорти по спазване на трудовото законодателство провеждат от началото на февруари служителите в Главна инспекция по труда и и инспектори от областните подразделения.

Приоритет при проверките е установяването на полагане на труд без сключен писмен трудов договор, наличие на сключен договор за непълно работно време при действително полагане на труд по 8 и повече часа, нерегламентирано полагане на извънреден труд.

Следи се дали редовно и навреме се изплаща трудовото възнаграждение, нарушават ли се разпоредбите за командироването, както и за работа на непълнолетни лица без разрешение на Инспекцията по труда. Проверките включват и контрол върху осигуряването от работодателя на здравословни и безопасни условия на труд.

От началото на сезона инспекторите по труда осъществяват редовен контрол по зимните курорти, но през февруари броят на проверките ще бъде значително увеличен.

За целта в помощ на колегите си от дирекции „Инспекция по труда“ – Благоевград, Смолян и Софийска област, на чиито територии са големите зимни центрове в страната, се командироват инспектори от други дирекции в страната.