/ Община Банско
Водейки се от мотото, че с „Технологиите и процесите от вчера не можем да градим утре” Общинска администрация Банско продължава да въвежда новостите, свързани с подобряване на административното обслужване и въвеждане електронното управление.

Банско и Петрошани отбелязаха 10 години от побратимяването на двата града

В Община Банско бе създадената възможност за извличане по служебен път на данни от основни регистри на първичните администратори на данни. Предоставянето на тези услуги се реализира чрез средата за междурегистров обмен (RegiX), посредством интерфейс за автоматизирано подаване и обслужване на стандартизирани заявки за административни услуги по електронен път.

Банско с номинация за топ планинска дестинация

„По този начин се стремим да улесняваме потребителите на административни услуги, като ограничваме броя на документите, които трябва да предоставят при подаване на заявление за административна услуга” сподели кметът Георги Икономов и допълни:

Община Банско получи допълнително бюджетно финансиране от 1 млн. лв.

„През изминалата седмица въведохме и Системата за сигурно електронно връчване. По този начин се предоставя технологична възможност за взаимодействие на гражданите, бизнеса и административните органи по електронен път.

Могат да се заявяват доставят електронни административни услуги, да се изпращат и получават електронни документи към и от администрациите през един сигурен електронен канал”. Добавената стойност от ползването на системата е намаленото потребление на хартия от административните органи.