Дискусия “Значението на ученето през целия живот” организират в Благоевград
Дискусия “Значението на ученето през целия живот” организират в Благоевград / netinfo
Дискусионна среща на тема “Значението на ученето през целия живот” с участие на директори, помощник-директори и учители от 30 училища и детски градини от общините Благоевград и Делчево, Македония, се организира в областния център на Пиринско.

В програмата на срещата са предвидени лекции като “Концепцията на ученето през целия живот и дните на ученето през целия живот в България през 2000-2006 г.”, "Професионално образование и обучение за възрастни”, “Обучение на хора в неравностойно положение. Проблеми и практики” и “Опитът на Дружество “Знание” – Благоевград в работата с възрастни”.

Дискусията е в рамките на проект “Съвместни дни на ученето през целия живот”, финансиран от Европейския съюз по Програма ФАР - ТГС България – Македония.

Стойността на проекта е 29 757 евро, 90% от които финансирани по ФАР-ТГС.

Срещата е предвидена след пресконференция в 11.00 часа за местните медии в сградата на общината.