Благоевградският парламент  провежда 10-то си заседание
Благоевградският парламент провежда 10-то си заседание / netinfo
Общински съвет – Благоевград провежда 10-то си поред за годината редовно заседание. В дневния ред на сесията са включени 33 точки, по които общинските съветници трябва да вземат решение.

Сред тях са предложение на кмета Костадин Паскалев за актуализация на бюджета и Инвестиционната програма на Община Благоевград към 31-и август 2008 г., предложение относно допълнение и изменение на бюджета и инвестиционната програма на Община Благоевград за 2008 г., даване на съгласие за ОУ “Тодор Александров” в село Падеж да бъдат осигурени допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти, предложение във връзка изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както и предложение за провеждане на публично оповестен конкурс на един етап за продажба на 3377 дяла, представляващи 100% от капитала на търговското дружество “Хляб и хлебни изделия” ЕООД – Благоевград.

Общинските съветници ще гласуват и дали да бъде открита процедура за предоставяне на концесия на Градски универсален магазин.

Заседанието започва в 9.30 часа в зала 5 на Общината.