/ Община Благоевград
Проектът на Бюджет 2019 на община Благоевград бе подложен на публично обсъждане. Тази година той е в размер на 72,5 млн. лева, което е с 12 млн. лв. повече от миналогодишния бюджет.

Над 12 000 лева бяха събрани по време на коледната кампания за Иван

Данъците няма да бъдат увеличавани, а за част от автомобилите дори налозите ще бъдат намалени. По време на публичното обсъждане стана ясно, че общината има инвестиционна програма на стойност 19 млн. лева. Гражданите имаха възможност да изразят своето мнение и да дадат предложения кои от тези обекти са най-приоритетни за изграждане през тази година.

За озеленяване средствата са завишени от 350 000 лева на 750 000 лева. За съдове за отпадъци - от 200 000 лева на 400 000 лева. За измиване на града средствата са увеличени тройно - 360 000, като се предвижда цялостно ежемесечно измиване на улиците.

Почти всички предложения, направени в кампанията „Ти предложи! Кмете, направи“, са предвидени в бюджета. За изграждането на обектите, най-вече детски площадки, са предвидени 510 000 лева.

Планирани са 806 хил. лева за осигуряване и издръжките на детските ясли и детските кухни. Средствата за общинската програма за подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми е в размер на 200 000 лева.

По време на публичното обсъждане бяха представени и проектите по Оперативните програми,  по които община Благоевград работи. В тази връзка стана ясно, че през 2019 година се очаква да стартира изграждането на подлез при квартал „Грамада“.

Предвидените средства за настоящата година по оперативните програми, които ще бъдат възстановени, е в размер на над 28 млн. лева, като 540 хил. лева са от общинския бюджет.  

За община Благоевград от централния бюджет са планирани 2,9 млн. лева обща изравнителна субсидия, 291 хил. лева за зимно поддържане и снегопочистване и 1,2 млн. лева за целева субсидия за капиталови разходи. И тази година целта на общината е запазване на ниските данъци, поддържане на устойчиво ниво на бюджетните приходи при запазване на тежестта на данъчното облагане.

Очакваните приходи от местни данъци за 2019 година са приблизително 10,5 млн. лева, което е с 5% повече от планираните за 2018 година. На общественото обсъждане присъстваха кметът д-р Атанас Камбитов и заместниците му Иво Николов, Зорница Кралева, Христина Шопова и Емилия Тунева.

По време на общественото обсъждане в сградата на Община Благоевград присъстваха заинтересовани лица, представители на бизнеса, политически партии, НПО, институции и граждани. Всеки желаещ гражданин може да се запознае с проектобюджета, който е публикуван на сайта на общината в раздел „Икономика“.