Зимен празник в Белица
Зимен празник в Белица / Снимка: Община Белица
Община Белица поема ролята на посланик на малките планински общини в ЕС с проекта си „Зимен празник-Белица-Семково“2018.

С организираната дискусия на 18 февруари  в лекционната зала на х-л „Бор“ , разположен в планинския курорт Семково, общината насочва вниманието към създаване на модел за бъдещо общо третиране на планинските региони и възможностите за социално-икономическото им развитие с обща законодателна рамка и специфично финансиране.

По покана на кмета Радослав Ревански в 10.00 ч., един час преди официалното откриване  на зимния празник в Семково, вицепрезидентът Илияна Йотова ще постави началото на  дискусия „Планините – неоцененото богатство на Европа”.

Проф. дтн инж. Георги Михов, ректор на Технически университет – София, ще говори за  приноса на академичната общност за развитието на  планинския курорт Семково.

Част от посланията на община Белица са да се ограничи обезлюдяването на планинските райони с развитие на икономиката и осигуряване на работни места, да се работи за съхраняване на околната среда.

Белица ще настоява собствеността на земята в границите на  курорта Семково да премине в ръцете на общината за осъществяване на целите на плана за управление на планинския курорт, свързан с неговото развитие. Ще търси възможност за отпускане на пари от ЕС в други фондове и програми, да има целево финансиране за планинските  региони и парите за тях да не могат да се трансформират за други направления.
В Семково Община Белица ще представи културно-историческото и природно богатство на района. Ще представи спортния дух, талант и творчески потенциал на академичната общност и младите хора на планинската община.

Ще представи фолклорното богатство на пиринския край и гост изпълнителите от община Македонска Каменица.