19 акта съставиха инспекторите от РИОКОЗ - Благоевград
19 акта съставиха инспекторите от РИОКОЗ - Благоевград / netinfo
19 акта съставиха здравните инспектори от Дирекция “Държавен здравен контрол” към РИОКОЗ - Благоевград за седмицата.

Част от тях са за нередовни лични здравни книжки и за необособени зони за пушачи и непушачи.

През периода са издадени и общо 4 предписания, като 3 от тях са за привеждане в съответствие със санитарно-хигиенните норми.

От отдел "Държавен здравен контрол" за периода са извършени общо 323 проверки.