/ iStock/Getty Images
Община Пещера предупреждава за възможно замърсяване на водите на Стара река и ограничаване на ползването им.

С писмо на директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, Общината е информирана за необходимостта от извършване на анализ на качеството на питейните води от водоизточници, разположени в терасата на река Стара река от страна на ВКС Пещера и РЗИ-Пазарджик, както и даването на указания за тяхното ползване от населението.

Прокуратурата възложи проверка за замърсяване на въздуха и водите на Русенски Лом

След получаване на резултатите от проведените анализи, Община Пещера ще бъде информирана за установеното състояние на водите на река Стара река и незабавно ще информира населението.
 
Информационна агенция Фокус