Имало е 53 заклани агнета, подготвени за продажба
При съвместна акция на „Икономическа полиция“ и Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ)-Пазарджик в частен дом във Велинград, бяха установени 53 заклани агнета, подготвени за продажба, съобщиха от БАБХ.

Насочени за унищожаване са 653 кг агнешко месо и 215 кг агнешки субпродукти, заради невъзможност да се гарантира произхода им.

Хванаха голяма кланица, пласирала агнешко с неясен произход

На стопанина е съставен акт. Санкцията, съгласно Закона за храните, е между 2 000 и 4 000 лева.

Пред дома на собственика са открити още 37 живи агнета, за които се предполага, че са подготвени за клане.

Животните са от собствена ферма на собственика на обекта, но нямат поставени идентификатори, поради което му е съставен акт, съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност. Санкцията е в размер между 200 и 500 лева.