/ Снимки: община Бургас
Пролетната кампания "По-чист, по-зелен и цветен Пазарджик" се организира за поредна година.

Утре от 9.00 до 12.00 часа ще има шест пункта, където гражданите ще могат да предадат отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, включително и едрогабаритно, хартия, пластмаса,метал, стъкло, излезли от употреба батерии и акумулатори.

Ще бъдат поставени и допълнителни контейнери за битови отпадъци и за разделно събиране. Срещу предадения отпадък гражданите ще получат декоративни растения.

Тази година в кампанията ще бъдат включени и детските градини, на които ще се предоставят вечнозелени декоративни дръвчета, а на жителите на Пазарджик е предвидено да бъдат раздадени 6000 цветя и 400 броя фиданки и декоративни храсти.


 
БТА