Марица Гърдева

Марица Гърдева (ГЕРБ) е магистър по управление на международни бизнес проекти и магистър - комуникационен мениджмънт.

Работи като маркетинг мениджър.

Втори мандат общински съветник.

Председател на постоянната комисия „Туризъм, търговия и рекламна дейност".

Член на комисиите „Финанси и бюджет“, „Младежки дейности и спорт“, „Опазване и въпроизводство на околната среда", „Борба с корупцията“, „Структури и общинска администрация” и „Изработване проект на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация".

Още за Марица Гърдева

loading