/ iStock/Getty Images
Международната агенция за изследване на рака (IARC) към Световната здравна организация (СЗО) класифицира два "вечни" замърсителя като "канцерогенни за хората" и "възможни канцерогени" в току-що публикувана статия, предаде АФП. 

Базираната в Лион агенция е оценила канцерогенността на перфлуороктановата киселина (PFOA) и перфлуороктансулфонова киселина (PFOS). Тези химикали са широко използвани в голяма група от пер- и полифлуороалкилирани вещества (PFAS), наричани понякога "вечни химикали", тъй като не се разграждат лесно.

Производството и употребата на PFOS и PFOA бяха забранени в Европа съответно през 2009 г. и 2019 г.

След задълбочен преглед работна група, свикана от Международната агенция за изследване на рака през ноември, е класифицирала PFOA като "канцероген за хората" (група 1), а PFOS - като "възможен канцероген за хората" (група 2В).

Работата им е публикувана в четвъртък в списание "The Lancet Oncology". 

Перфлуороктановата киселина (PFOA) е оценена като канцерогенна за хората "въз основа на достатъчно доказателства" при лабораторни животни и при изложени на действието й хора. 

И двете вещества са повсеместно разпространени в околната среда, дори в най-отдалечените региони. Те се съдържат в широк спектър от продукти, като например опаковки за храни, килими, строителни материали, козметика, кухненски прибори, непромокаеми дрехи и пожарогасителна пяна, и имат много други промишлени приложения. Открити са дори в питейната вода.

Класификацията на IARC излага доказателства, които показват, че дадено вещество може да причини рак. Рискът от злокачествено заболяване обаче може да бъде много различен в зависимост от различни фактори като нивото на излагане на въпросното вещество, отбелязват от агенцията. 
Елена Христова/БТА