/ БГНЕС
Руският президент Владимир Путин подписа закон за глобите и административния арест до 30 дни за нарушаване на режима на военно положение. Законът въвежда и възможността за задържане на леки автомобили при липса на маршрутна карта до заплащане на глобата. Документът е публикуван на официалния портал за правна информация.

За неспазване на правилата, установени със закона „За военното положение“, федералните закони и други нормативни актове на Руската федерация за военното положение, за гражданите е установена глоба до 1000 рубли или административен арест до 30 дни, в случай че тези действия не съдържат криминални престъпления. За длъжностните лица се предвижда глоба до 2000 рубли или административен арест до 30 дни.

ЕС активира своя Център за реагиране при кризи

За подобно нарушение, извършено с превозно средство, конфискацията на превозното средство може да бъде допълнително наказание.

Освен това чл. 27.13 от Кодекса за административните нарушения (задържане на превозно средство) е допълнен с разпоредба относно възможността за задържане до заплащане на административна глоба за превозни средства, с които се извършва редовен превоз на пътници без маршрутна карта. Сега глобата за такива нарушения е 5 000 рубли за шофьора, 30 хил. рубли за длъжностните лица, 300 хил. рубли за индивидуалните предприемачи и юридическите лица. Законът влиза в сила от датата на официалното му публикуване. 
БГНЕС