/ OTOMATIC
Дали този бизнес е рентабилен?
Борбата с наднормените стойности на изгорели газове в Европа и променящите се законови изисквания относно използването на автомобили с дизелов двигател са факторите, обуславящи появата на услугата почистване на ДПФ филтри за леки, товарни автомобили и автобуси. Освен това, милионите автомобили, регистрирани в България, са свидетелство за големината на пазара и за разкриващите се нови възможности пред бизнеса. Дали тогава си струва да използваме тези възможности и да отворим собствен сервиз за почистване на ДПФ филтри?

Ръст на търсенето на услугата почистване на ДПФ филтри

Повишеното търсене на услугата се дължи преди всичко на факта, че значителна част от автомобилите, движещи се по българските пътища, са с дизелов двигател.

По тази причина новите фирми, предлагащи услугата почистване на филтри за твърди частици не се оплакват от липса на клиенти. Освен това, промените в правните регулации и контролите по пътищата в цяла Европа са ефективни бариери пред премахването на филтри за твърди частици, което до неотдавна бе често решение на проблема със запушени ДФП филтри.

Нови бизнес възможности и бърза възвръщаемост на инвестицията

Услугите на фирми, предлагащи почистване на филтри за твърди частици, се ползват все по-често ползват както от собственици на авто-сервизи, така и от индивидуални клиенти. Налице е обаче промяна в тази тенденция, тъй като собствениците на транспортни фирми и общинските фирми в градския транспорт се отнасят с все по-голямо внимание към нормите за изгорели газове. Затова те избират използването на този тип услуга с цел подобряване на кондицията на своя автопарк.

Какво е нужно да направите, за да отворите собствен сервиз за почистване на ДПФ филтри?

За добро начало е достатъчно да разполагате със специализирана машина за почистване, работеща по хидродинамичен метод. Ние сме един от най-големите производители на този тип машини в Европа. Цените на предлаганите от нас машини варират между 17.500 евро (34 235 лева) и 27.000 евро (52 823 лева). След закупуване на машината, предприемачът преминава теоретично и практическо обучение. Най-важни са получаването на машината и обучението, докато самият процес на почистване не изисква специални умения. Благодарение на това, започването на собствена дейност и предлагането на професионална услуга на клиентите няма да срещнат никакви пречки. Освен това, нашите партньори могат да разчитат на помощ от техническия ни съветник и следпродажбена подкрепа. Взимайки под внимание факта, че средната техническа цена на почистването на филтър възлиза на 5-10 евро (10-20 лева), не е трудно да изчислим колко бързо можем да очакваме възвръщаемост на инвестицията за покупка на машина – подчертава представител на фирма OTOMATIC от Полша, водещ европейски производител на машини за почистване на ДПФ филтри.

OTOMATIC

Ефективен метод и иновативен адаптер за почистване на филтри за товарни автомобили

Хидродинамичният метод за почистване на филтрите за твърди частици се основава на използването на силата на водния поток и импулса сгъстен въздух от компресора. По време на турбулентния процес на почистване течните потоци се смесват, образувайки вихри, които лесно проникват в каналите и отстраняват твърдите частици. Благодарение на високата си ефективност, този метод доминира на пазара, като същевременно изтласква на заден план други, по-малко ефективни методи за регенерация.

Предимства на почистването с хидродинамичен метод:

1. По-евтин от премахването на филтъра – средната цена е ок. 150 лева
2. Безопасно за каталитичната повърхност на филтъра
3. Бързо – обикновено почистването продължава ок. 60 минути
4. Ефективно – възстановява дори до 99,9% от първоначалния капацитет на DPF филтъра

Допълнително, от 2020 г. OTOMATIC е първата и единствена компания на пазара, която предлага на своите клиенти иновационен, патентован адаптер за връзка Евро 6, напълно отговарящ на европейските стандарти. Той е предназначен за филтри за твърди частици, използвани в товарни автомобили, автобуси, строителни машини и мотокари. Адаптерът е напълно подходящ за машини за почистване на ДПФ филтри с прилагане на хидродинамичен метод.

Ползи от приложението на универсалния адаптер за връзка ЕВРО 6:

• един адаптер за всички видове филтри ДПФ Евро 6 за товарни автомобили
• равномерно почистване на всички керамични канали на патронния филтър
• до три пъти по-кратко време, необходимо за сушене на филтъра след измиването, благодарение на термичната циркулация
• двупосочен процес на почистване и сушене
• повишаване на конкурентоспособността спрямо фирмите, използващи традиционни адаптери

Прогнози

Икономическата ефективност е основният фактор, обуславящ растящата популярност на почистването на ДПФ филтри.
Цената на почистването на филтрите варира в отделните европейски страни, в зависимост от типа автомобил, най-често в следния диапазон:
– леки автомобили – 100-150 лева
– камиони и автобуси – 400-500 лева

Достъпността на услугата води до намаляване на търсенето на значително по-скъпото премахване на филтъра или неговото изключване чрез манипулации с компютъра.

След 2017 г. нараства броят на полицейските патрули, които разполагат с подходящо диагностично оборудване за прецизно измерване и контрол на изгорелите газове. Освен това, от същата година новите автомобили с бензинов двигател не могат да напуснат фабриката, ако не са оборудвани с филтър за твърди частици GPF.

Имайки предвид задължителния критерий за оценка на нивото на задименост 2,5 (m-1) за автомобили с норма Евро 5 и Евро 6, може да се очаква, че пазарът на услуги по почистване на ДПФ филтри със сигурност ще се развива във възходяща посока през следващите няколко години.

Прочети повече на: https://www.otomatic.eu/dpf-business-bg/

VIDEO (You Tube)
https://www.youtube.com/watch?v=kO6bK65Kcpw

facebook: https://www.facebook.com/OtomaticDPF/