При бизнеси с амбициозни планове за развитие в пазарната си ниша, разширяване на пазарния си дял или портфолио от дейности, наличието на свежи оборотни средства се оказва в основата на успеха. Независимо от това в каква посока поема бизнесът ви, вероятността да ви се наложи покриване на бърза нужда от оборотни средства нараства. Понякога, за да постигнем целите си, се налага да ползваме външни източници на  финансиране. Ето и няколко ситуации, при които това се оказва обичайна и изключително успешна финансова стратегия:

Разширяване на основната дейност

В живота на всеки бизнес лидер идва момент, в който му предстои да вземе важно решение. Бизнесът му вече се е разраснал до оптимална степен, поради което са необходими нови средства за покриване на текущите разходи – предстои разширяване на складовата база, закупуване на ново оборудване и машини, както и разрастване на основната дейност на бизнеса, включване при нови пазари и увеличаване на клиентска база. Ако се занимавате с озеленяване например и клиентите ви вече не са единствено физически лица - собственици на имоти, а ви предстои участие в обществени проекти, които включват поддръжка на обществени пространства, сгради, предприятия и дори цели квартали, то е време да помислите за по-сериозни инвестиции в оборудване, което ще ви позволи да изпълните по-ефективно и качествено тези проекти, а от там да подсигурите разширяването на бизнеса си. При такива случаи е приложимо финансиране от Prospect Capital посредством атрактивния им продукт, осигуряващ възможност за лизинг на ново и/или употребявано производствено оборудване. Сумите на кредитиране надвишават 50 000 лв, срокът на продукта е до 36 месеца, с фиксирана лихва за целия период на финансиране. Ключов фактор е липсата на ограничение за остатъчен срок на експлоатация при употребявани машини.

Внезапна промяна в посоката на бизнеса

Понякога се налага да променим посоката на основната ни бизнес дейност. По-често промяната е съпътстваща – ако сте земеделски производител, а основната ви дейност е производство на фураж за животни, е много вероятно професионалният ви път да ви сблъска и с възможности за промяна на посоката на бизнеса към животновъдство например. Това би означавало почти изцяло да обновите ресурсите си, като оборудване на наличната база, наемане на специалисти в екипа в конкретната сфера, обучение и преквалификация на настоящи служители, закупуване на животни, изграждане на ферма. Ще се наложи да сте гъвкави по отношение на наличните средства и да прибегнете до нови такива, под формата на бързо външно финансиране. Може да се възползвате от специалния продукт на Prospect Capital „Ипотека – сконто“ - финансови средства за бизнес цели срещу предоставяне на обезпечение на недвижим имот - жилищен, промишлен, търговски и др. Отпусканите суми са над 100 000 лв. за срок от 36 месеца, анюитетно изплащане на лихва и главница и възможност за отстъпка в лихвата в края на периода при изпълнение на предварително договорени условия от клиента. Предлаганото финансиране е до 50% от стойността на обезпечението. В края на проекта, разбира се, ако сте подредили правилно приоритетите си, не само че ще успеете да върнете кредита, но и ще сте направили успешен завой по пътя на бизнеса си, като в същото време сте успели и да се разраснете.

Строителство на нов обект

Най-честа нужда от бързи оборотни средства се наблюдава в строителството. Получили сте право за строеж, но все още не сте продали всички свободни апартаменти в бъдещата сграда. Убедени сте, че няма да имате проблеми в тази посока, тъй като строежът е в търсен район, а интересът към закупуване на нови жилища навсякъде наоколо поддържа висок рейтинг и тази тенденция ще се запази в следващите месеци. Сигурни сте, че няма да имате проблеми да възвърнете инвестицията и то със съществен марж на печалбата и предприемате смело първа копка. Само че наличните средства за изпълнение на проекта изведнъж се оказват крайно недостатъчни. Понякога поръчките са по-бързи и по-спешни от наличните средства за изпълнението им, а стандартно плащането предстои едва след приключването на проекта, дори доста често и месеци след това. Затова се налага да потърсите мостово финансиране, с чиято помощ да осъществите проекта и да подсигурите бъдещето на бизнеса си. Сред източниците на бизнес кредитирането компаниите могат да разчитат на Prospect Capital с предлагано кредитиране над 50 000 лв., възможност за гратисен период по плащане на главница, фиксирана лихва за целия период на финансиране, широк спектър от приемливи обезпечения и без такса за предсрочно погасяване. Срок на продукта до 12 месеца. Кредитната линия е особено подходяща за обезпечение на сделки с очаквана бърза възвръщаемост. Това подпомага бизнеса в ключов период на нужда от краткосрочна финансова подкрепа, с която да се покрият текущи разходи в очакване на добри парични постъпления в рамките на няколко месеца.

Бизнес и лични финансови нужди от всякакъв характер

Независимо от това в каква посока поема бизнесът ви през този сезон, вероятността да ви се наложи бърза нужда от оборотни средства нараства. Планирате спешно отваряне на семеен хотел или пък озеленяване на площите пред вече действащия ви такъв? В началото на лятото е важно бързо да довършите строителството на нов обект, който в края на летния сезон ще се превърне в база на новия ви бизнес, свързан с отглеждане на грозде и винопроизводство? Имате неотложна нужда от средства за основен ремонт, преобзавеждане на офис и домашното ви пространство, предстояща сватба или посрещане на нов член в семейството? Prospect Capital e на разпложение на физически и юридически лица с неочаквана финансова нужда срещу ипотека на ликвиден имот без тежести. Получавате бързо предварително кредитно становище за суми над 50 000 лв., с анюитетно изплащане на лихва и главница и без ограничение на максималната възраст на кредитоискател и местоположение на предлагано обезпечение. Срокът на кредита е до 36 месеца, с фиксирана годишна лихва за целия период от 12%. Предлаганото финансиране е до 70% от стойността на обезпечението, като собственикът на последното може да бъде и лице, различно от кредитоискателя.