Радикална промяна: Училищата иновативни, Българско възраждане отделен предмет
Радикална промяна: Училищата иновативни, Българско възраждане отделен предмет / БГНЕС архив

Нов тип училища ще има в България - иновативни. Най-престижните училища пък ще се наричат национални, а освен това ще има възможност и за създаване на духовни училища.

Промените в образованието бяха анонсирани от заместник-министъра на образованието Диян Стаматов. Министерство на образованието има готовност да публикува два нови държавни стандарта за училищата. Готов е и още един стандарт, този за предучилищното образование, както и ще бъде публикуван стандартът за институциите в средното образование и този за документализацията.

Експертът Владо Тодев от Министерство на образованието представи новия проект за училищата в България.

Иновативните училища ще са школата, които правят планирана промяна в обучението чрез иновативни практики, като с тези нови методи се решават организационни или съдържателни проблеми в образователния процес.

За да бъде обявено едно училище за иновативно, то трябва да докаже, че въвежда иновативни елементи в образователния процес, да организира по нов начин управлението на училището да разработва по нов начин учебното съдържание и др.
В тези училища ще се въвеждат иновативни елементи в организацията и съдържанието на обучението. За целта ще се назначават само хора, които са тясно свързани с иновативността - педагози и психолози.

Предвидено е иновативните училища да могат да имат 38 учебни седмици, а не 36 седмици, какъвто е максимумът в другите училища или в тях да се учи по-дълго време. В иновативните училища 30 процента от учебното съдържание ще може да бъде преструктурирано, за да могат да бъдат въвеждани т.нар. синтезирани учебни предмети, а например "Българското възраждане" може да бъде отделен учебен предмет.

Таня Михайлевска от Министерство на образованието обясни, че националните училища от своя страна ще получават такъв статут за четири години. Това според нея ще бъдат училищата, които са с най-висок престиж.

Тези училища трябва да отговарят обаче на много критерии, един от които е да имат определен процент ученици от различни области, както и да изпълняват дългосрочно възложени директно от Министерството на образованието задачи. В София има поне 20 училища, в които има деца от повече области, каквото е изискването и това означава, че могат да станат Национални училища. Ще има обаче училища, които няма да останат национални след промените в закона.

Промените предвиждат да има и обединени училища, като те ще включват ученици от 1 - 10 клас. Общинските съвети трябва да вземат решения за създаването на такива обединени училища.

Вече ще има и духовни училища, като те ще се откриват по искане на централен орган на призната религиозна институция. Въпреки че са духовни, образованието от тези училища ще се приравнява до светското и ще бъде контролирано от Националния инспекторат по образованието. Предстои и да се вземат решения за центровете за личностно развитие като те също могат да станат обединени.

Към момента в страната има държавни общински и частни детски градини, които са общо над 2 хиляди. Вече ще има защитени и средищни детски градини. Като такива ще бъдат определяни тези градини, които са в населени места, които са отдалечени и е невъзможно пътуването до действащата детска градина.

Заместник-министър Диян Стаматов обясни още, че заради пенсионирането на директори има 153 позиции, които са свободни за директори. Причината за това е, че има директори, които са били пенсионирани преди 9 години, но продължават да работят като директори, защото преди промяната в закона те е можело да останат и след пенсионирането си.

Източник: БГНЕС, БТА