Централен Балкан разселиха 13 000 пъстърви
Централен Балкан разселиха 13 000 пъстърви / netinfo

Служители на Дирекция Национален парк "Централен Балкан" са разселили 13 000 балкански пъстърви в осем водоема на парка. Това съобщи пресцентърът на ДНП "Централен Балкан". Малките пъстърви са разселени, за да се подобри състоянието на популациите на вида в защитената територия.

В периода 2001 - 2003 г. на територията на целия парк в горните течения на реките трикратно са разселени над 46 хиляди балкански пъстърви. Разселването е сред поддържащите дейности, предвидени в плана за управление на парка.

На територията на "Централен Балкан" се срещат балканска пъстърва, лешанка, главоч, балканска мряна и дъгова пъстърва.